Ανεπιστροφή Βαλβίδα Σακούλας Πνευμόνων PRACTI-MAN ADVANCED

Availability: 7+ ημέρες
3.00
FIR-VI/SP-002 (AD)
100 item(s)
+

Η ανεπίστροφη βαλβίδα αυτή είναι ιδανική για το πρόπλασμα PRACTI-MAN ADVANCED. Η βαλβίδα του προπλάσματος PRACTI-MAN αποτελεί μία καινοτομία στα προπλάσματα ΚΑΡΠΑ. Συνδέει την σακούλα πνευμόνων του προπλάσματος με την κεφαλή του προπλάσματος και συμμετέχει στο κύκλωμα εκπαίδευσης εμφυσήσεων στα πλαίσια της εκπαίδευσης της τεχνητής αναπνοής. Το γεγονός ότι είναι ανεπίστροφη καθιστά το πρόπλασμα Practi-Man το πλέον ασφαλές σε σχέση με την περίπτωση μετάδοσης ασθενειών από εκπαιδευόμενο σε εκπαιδευόμενο.

Η βαλβίδα αυτή αλλάζει όταν κριθεί απαραίτητο από τον εκπαιδευτή
Availability:
7+ days
Manufacturer / Brand:
FIRSTAID

No posts found

Write a review